KVALITEET JA SERTIFIKATSIOON

Kvaliteet ja ohutus on põhiliseks EBM GRUPP AS prioriteediks. Kõik sissetulevad õlid ja koostisained läbivad range kvaliteedi ja ohutuse kontrolli. Tootmisprotsessides, hoiustamisel ja tarnimisel on tagatud valmistoodangu kvaliteet ja ohutus.

Sissetuleva tooraine, tehnoloogiliste protsesside ja valmistoodangu kvaliteedi ja ohutuse kontroll tagatakse sisestruktuuride ja sõltumatute firmade inspektorite koostööna. EBM GRUPP AS omab suurt kogemust tootmises ja tarnetes Kesk Aasia riikidesse Rahvusvaheliste programmide raames “World Food Programm“, mille kvaliteeti kontrollitakse spetsiaalsete rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. Kogu sissetulev tooraine ja valmistoodang ,mis vajab vastavusdeklaratsiooni vormistamist, sertifitseerimist võii riiklikut registreerimist läbib vastavad protseduurid. Meie ettevõte kasutab ainult akrediteeritud laboreid.

EBM Grupp AS toiduainete käitlemise ohutuse tagamise süsteem on rajatud HACCP (ingl. k. Hazard Analysis Critical Control Points, ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje) printsiipidele, mille sertifikaat on tootmisele väljastatud 2005 aastal.

ISO 22000:2005 sertifikaat on väljaststud alates aaastast 2011.